Katarine Zrinske 7, 23000 Zadar, Hrvatska

kožne-promjene

Pregled i mišljenje

Mnoge ljude muči problem sa cirkulacijom. Što u prvom redu uzrokuje te probleme i kako ih riješiti?

Prvenstveno je potrebno definirati da je kod problema sa cirkulacijom riječ o arterijskoj cirkulaciji. Arterije dovode krv iz srca te kisik i ostale hranjive tvari. Kod arterija dolazi do arteroskloroze, bolesti koja nastaje kad se nakupe naslage masnoće i kalcija u stjenkama arterija i dovodi do njihovog suženja. U toj situaciji, protok slabi i nedovoljna je opskrba tkiva tvarima koje su nužne za normalno funkcioniranje. Kad se govori o arterijskoj cirkulaciji, primarno se misli na noge i na pojavu dominatnih bolova u hodu. Kad se nakon nekoliko stotina metara ili manje pojave bolovi, to može biti znak oslabljene cirkulacije. Situaciju treba shvatiti ozbiljno i obratiti se liječniku opće prakse koji će procijeniti stanje i uputiti pacijenta specijalistu. Ozbiljna je to problematika koja zahtjeva ozbiljan pristup. Osim pregleda, kod nas razvijamo i strategiju obrade, na osnovu koje možemo donijeti odluku o daljnjem pristupu u liječenju. Važna terapija koju ljudi često zaboravljavaju je hodanje.